Card image

ขอเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2567 จำนวน 673 คน

ณ หอประชุมราชภัฏรังสฤษฏ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา วันที่ 25 สิงหาคม 2567
ไม่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร 459 คน
จำนวนบัณฑิตทั้งหมด 2,093 คน
ข้อมูล ณ วันที่ 7/15/2024 12:14:07 AM
เปิดระบบยืนยันเข้าร่วมพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ระหว่างวันที่ 5 - 25 กรกฏาคม 2567
กรณีไม่ยืนยันตามเวลาที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้าร่วมพิธี

srru
img-fluid
ลงทะเบียน

ข่าวประชาสัมพันธ์


ข่าวประชาสัมพันธ์ รายละเอียด
แผนผัง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา   ติดตามข้อมูลในเว็บไซต์อีกครั้ง
กำหนดการฝึกซ้อมและรายงานตัว   ติดตามข้อมูลในเว็บไซต์อีกครั้ง
กำหนดการ รายละเอียด
20 สิงหาคม 2567 ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต และบัณฑิต รายงานตัวฝึกซ้อมบัณฑิต/รับชุดครุย และร่วมงานเลี้ยงแสดงความยินดีบัณฑิต ณ สถานที่กำหนด โดยตรวจสอบข้อมูลได้ที่เว็บไซต์อีกครั้ง
สถานที่ให้ติดตามข่าวสารอีกครั้ง
21 สิงหาคม 2567 ฝึกซ้อมรวม
22 สิงหาคม 2567 ฝึกซ้อมใหญ่ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
25 สิงหาคม 2567 พิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต และบัณฑิต รวมแถว ณ จุดรวมพล ด้านข้างหอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา