คำถามที่พบบ่อย

คำถาม : กำหนดการซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตรสามารถตรวจสอบได้จากที่ใด

คำถาม สามารถตรวจสอบรายชื่อบัณฑิตได้ที่ไหน

คำถาม กรณีเข้าระบบไม่ได้ต้องดำเนินการอย่างไร

คำถาม กรณีเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล หลังจากสำเร็จการศึกษาแล้ว สามารถเปลี่ยนชื่อสกุลได้ไหมครับ

คำถาม กรณีมีการเลื่อนยศตำแหน่ง ต้องการเปลี่ยนคำนำหน้าชื่อต้องดำเนินการอย่างไร

คำถาม กรณีต้องการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรต้องดำเนินการอย่างไร

คำถาม กรณีไม่ต้องการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรต้องดำเนินการอย่างไร

คำถาม กรณีไม่ต้องการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร แต่ต้องการจองชุดครุยต้องดำเนินการอย่างไร

คำถาม กรณีจองชุดครุยแล้วต้องดำเนินการอย่างไรต่อ

คำถาม กรณีเช่าชุดครุย แต่ไม่ได้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ต้องคืนชุดครุยยังไง

คำถาม กรณีจองชุดครุยไปแล้วต้องการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิ่มเติม หรือยกเลิกการจอง ต้องดำเนินการอย่างไร

คำถาม วันรายงานตัวต้องดำเนินการอย่างไรบ้าง