Card image

ขอเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2565 จำนวน 2,415 คน

ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร วันที่ 25 กันยายน 2565
ไม่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร 3,411 คน
จำนวนบัณฑิตทั้งหมด 6,592 คน
ข้อมูล ณ วันที่ 6/3/2023 7:15:23 PM
เปิดระบบยืนยันเข้าร่วมพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ระหว่างวันที่ 15 - 31 สิงหาคม 2565 กรณีไม่ยืนยันตามเวลาที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้าร่วมพิธี

img-fluid
เข้าสู่ระบบ

ข่าวประชาสัมพันธ์


ข่าวประชาสัมพันธ์ รายละเอียด
แผนผัง มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร   ไฟล์แผนผัง มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
กำหนดการฝึกซ้อมและรายงานตัว  ไฟล์แจ้งกำหนดการฝึกซ้อม
กำหนดการฝึกซ้อมและรายงานตัว  ไฟล์แจ้งกำหนดการฝึกซ้อมและสถานที่รายงานตัว
กำหนดการ รายละเอียด  ไฟล์แจ้งกำหนดการฝึกซ้อมและรายงานตัว
19 กันยายน 2565บัณฑิตรายงานตัวและฝึกซ้อมย่อย   ไฟล์แจ้งกำหนดการฝึกซ้อมและรายงานตัว
20 กันยายน 2565ฝึกซ้อมย่อย (ต่อ)
21 กันยายน 2565ฝึกซ้อมรวม
22 กันยายน 2565ฝึกซ้อมใหญ่ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
25 กันยายน 2565พิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต และบัณฑิต รวมแถว ณ จุดรวมพล ด้านข้างหอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร   แผนผัง มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร