วิธีจองชุดครุย เลือกลงทะเบียน > เข้าสู่ระบบ > ป้อนข้อมูลพื้นฐาน > ตอบแบบสอบถามภาวะการมีงาน > เลือก เข้ารับ/ไม่เข้ารับ > จองชุดครุย
รายการ เช่า ซื้อ
ชุดครุยปริญญาตรี ราคา 1,200 บาท + ประกัน 1,500 = 2,700 บาท 3,200 บาท
ชุดครุยปริญญาโท ราคา 1,500 บาท + ประกัน 1,500 = 3,000 บาท 3,700 บาท
ชุดครุยปริญญาเอก ไม่มีเช่า 4,700 บาท
ชุดสูท เสื้อ+กางเกง ราคา 1,000 บาท + ประกัน 1,000 = 2,000 บาท ไม่มี
ชุดปกติขาว เสื้อ+กางเกง ราคา 1,000 บาท + ประกัน 1,000 = 2,000 บาท (ไม่มีเครื่องหมาย) ไม่มี
ชุดว่าที่ ร.ต. ชุดทหาร ไม่มีเช่า ไม่มี
นักศึกษาชาย
รายการ ราคา
สายเข็มขัด 85 บาท
หัวเข็มขัด 80 บาท
เนคไท 90 บาท
เข็มติดไท 45 บาท
นักศึกษาหญิง
รายการ ราคา
กระดุมนักศึกษา 45 บาท
เข็มกลัดติดหน้าอก 45 บาท
หัวเข็มขัด 80 บาท
สายเข็มขัด 85 บาท