Card image

ขอเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2566 จำนวน 39 คน

ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร วันที่ 7 กันยายน 2566
ไม่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร 6 คน
จำนวนบัณฑิตทั้งหมด 269 คน
ข้อมูล ณ วันที่ 4/16/2024 3:17:43 AM
เปิดระบบยืนยันเข้าร่วมพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ระหว่างวันที่ 21 กรกฎาคม - 20 สิงหาคม 2566
กรณีไม่ยืนยันตามเวลาที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้าร่วมพิธี

img-fluid
เข้าสู่ระบบ

ข่าวประชาสัมพันธ์


ข่าวประชาสัมพันธ์ รายละเอียด
แผนผัง มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร   ไฟล์แผนผัง มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
กำหนดการฝึกซ้อมและรายงานตัว   ไฟล์แจ้งกำหนดการฝึกซ้อมและรายงานตัว
กำหนดการ รายละเอียด  ไฟล์แจ้งกำหนดการฝึกซ้อมและรายงานตัว
3 กันยายน 2566 ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต และบัณฑิต รายงานตัวฝึกซ้อมบัณฑิต/รับชุดครุย และร่วมงานเลี้ยงแสดงความยินดีบัณฑิต ณ สถานที่กำหนด โดยตรวจสอบข้อมูลได้ที่เว็บไซต์อีกครั้ง
4 กันยายน 2566 ฝึกซ้อมใหญ่ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
7 กันยายน 2566 พิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต และบัณฑิต รวมแถว ณ จุดรวมพล ด้านข้างหอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร   แผนผัง มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
img-fluid
img-fluid
img-fluid
img-fluid
img-fluid
img-fluid