ขั้นตอนการพิจารณาอนุมัติการสำเร็จการศึกษา

อนุกรรมการบัณฑิตฯ กลั่นกรองผู้สำเร็จการศึกษา
คณะกรรมการบัณฑิตฯ อนุมัติผู้สำเร็จการศึกษา
สภาวิชาการ กลั่นกรองปริญญา
สภามหาวิทยาลัย อนุมัติปริญญา

เพิ่มไฟล์

แสดง 1 ถึง 7 จาก 7 ผลลัพธ์
#วันที่ Dateรายละเอียดดาวน์โหลด
12019-07-23ผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1/2562[รอบวันที่ 23 กรกฎาคม 2562]
22019-06-18ผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1/2562[รอบวันที่ 18 มิถุนายน 2562]
32019-05-03ผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1/2562[รอบวันที่ 3 พฤษภาคม 2562]
42018-11-15ผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1/2561[รอบวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561]
52018-09-18ผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1/2561[รอบวันที่ 18 กันยายน 2561]
62018-03-23ผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1/2561[รอบวันที่ 23 มีนาคม 2561]
72018-01-19ผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1/2561[รอบวันที่ 19 มกราคม 2561]